อนุทิน 7349 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งาน
1. ลงทะเบียน เทอม 1/2551 
   1.1 ให้ นศพ.เขียนบัตรลงทะเบียนแล้ว..
   1.2 แจ้งค่าเทอม+ค่าหอแล้ว
   1.3 ปี 5 ณัฐวรีย์ ลงเพิ่มเลือกเสรี รามา RAMD547 28 ก.ค.-10 ส.ค.51 รอยืนยันจากรามาว่าจะรับได้มั้ย ไม่ได้ก็ลงที่ สปร.
         1.1.1 บันทึกข้อความ
                  - ให้ ผอ. เซ็นต์ แล้วส่ง แผนกทะเบียน ยัง ผอ.ไม่อยู่
                  -  บันทึกข้อความ (ณัฐวรีย์) ทำต่างหาก
   1.2 ปี 6
         1.2.1 บันทึกข้อความ
               - ให้ ผอ. เซ็นต์ แล้วส่ง แผนกทะเบียน ยัง ผอ.ไม่อยู่          
               -  บันทึกข้อความ (ทวีศิลป์) ทำต่างหาก

2.ลงทะเบียน 2/2551 
   2.1 ปี 5 เขียนใบลงทะเบียนได้เลย  
   2.2 ปี 6 +วิชาเลือก ต้องรอให้วิชาเลือกลงตัวก่อน
   2.3 ของ ณัฐวรีย์ +วิชาเลือก ยังไม่ลงตัว (จบไม่ทันเพื่อน นะน้องเอ้ย..)
     
3.วิชาเลือก ปี 6  เทอม 2/2551 (4 หน่วยกิต)
   
2.1 กลุ่ม 1 ต้นเทอม 2
         - คนอื่นๆ ไม่ปัญหา เรื่อง เวลาจะมีแต่ ณัฐวรีย์ ที่เวลาไม่ตรงกะเพื่อน รอติดต่อ รามา ว่าจะรับเรียน ได้ไม่ได้ 
         
-หอพัก ไม่ได้ที่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อนๆ แนะนำ รร.สวนดุสิต รร.ราชปรารพ ค่าหอเบิกได้ 250/วัน
    2.2 กลุ่ม 2 ปลายเทอม 2  
          - ยื่นคำร้องขอใช้หอพักที่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้ไม่ได้? รอติดต่อ  แจ้งพี่แจ๊ส.

4.ตัดเกรด
   4.1 วิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5
         -กลุ่ม 1 ตัดเสร็จแล้ว วิเคราะห์ข้อสอบ กำลังทำ
   4.2 วิสัญญีวิทยา ปี 6
        -กลุ่ม 1-3 อาจารย์ยังไม่ให้คะแนนดิบ -วิเคราะห์ข้อสอบ ยัง
   4.3 สูตินรีเวชศาสตร์ ปี 6
        -กลุ่ม 1 สอบวันนี้ รอคะแนน ไม่มีวิเคราะห์ข้อสอบ

5.เอกสารการเรียน
   5.1 เวชศาสตร์พื้นฟู กลุ่ม 2-3
         -กลุ่ม 2 (ถ่ายเอกสารบางส่วนแล้ว)+ตารางสอน รอจากอาจารย์
         -กลุ่ม 3 (ถ่ายเอกสารได้เลย)+ตารางสอน

6. เรื่องเงินค่าสอน
    6.1 วิสัญญีฯ ปี 6 กลุ่ม 1-3 ทำเบิกแล้ว รอเช็ค
    6.2 เวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่ม 1 ทำเบิกแล้ว รอเช็ค

** น้องณัฐฯ น่าคล้ายๆ ใครบางคนเลยแฮะ..เห็นหน้าแล้วปวดจิต

เขียน 23 May 2008 @ 14:27 () แก้ไข 23 May 2008 @ 14:33, ()


ความเห็น (0)