อนุทิน 7347 - Ka-Poom

Ka-Poom

(๔๙)...

ปลีกวิเวกที่ขอนแก่น... "กายวิเวก" นำการเกิด "จิตวิเวก"

  • ขับรถทางไกล...ออกเดินทางเร็วหน่อย เผื่อฝนตกจะได้ไม่ต้องขับรถเร็ว...ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านโดยเฉพาะ "แม่" ผู้มีพระคุณ
เขียน 23 May 2008 @ 14:19 ()


ความเห็น (0)