อนุทิน 7347 - Ka-Poom

  ติดต่อ

(๔๙)...

ปลีกวิเวกที่ขอนแก่น... "กายวิเวก" นำการเกิด "จิตวิเวก"

  • ขับรถทางไกล...ออกเดินทางเร็วหน่อย เผื่อฝนตกจะได้ไม่ต้องขับรถเร็ว...ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านโดยเฉพาะ "แม่" ผู้มีพระคุณ
  เขียน:  

ความเห็น (0)