อนุทิน #73467

  • หนึ่งชีวิตที่คึกคะนองสังเวยด้วยแปดชีวิตที่ต้องสูญเสีย...
  • วิบากกรรมใดหนอ...นำพาให้ประสบ...
เขียน:

ความเห็น (0)