อนุทิน 73466 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๓๙๑ |

* เตรียม PPT ให้อธิการบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่ 7 โมงเช้า

* สาย ๆ ก็วิ่งวุ่นเตรียมประชุมหลักสูตรครูทุกคณะ

* บ่าย ๆ เริ่มต้นประชุม คณะผลิตครูมาน้อยกว่าคณะอื่นอีก

ใครไม่รับรู้ ก็ถือว่า ไม่มีสิทธิ์ตีรวนแล้วล่ะ เปิดโอกาสแล้วไม่ใช้

* เลือกตั้งตัวแทนอาจารย์ คณะผลิตครูหลุดหมด

* เย็น ๆ คุยนอกรอบกับรองฯ วิชาการ กับทีมงานเล็ก ๆ แต่รสโต

หมดแฮง ;)

เขียน 29 Dec 2010 @ 17:54 ()


ความเห็น (0)