อนุทิน 73456 - ณัฐพัชร์

ภาวะผ่อนคลายผ่านการสร้างเสริมพลังใจของเพื่อนบ้าน

ในช่วงเช้าของทุกวัน เมื่อทำธุระส่วนตัวเรียบร้อย และเตรียมความพร้อมที่จะนั่งทำงานเชิงความคิดอย่างต่อเนื่อง แต่ในหลายๆ ครั้งที่นั่งลงหน้าคอมพิวเตอร์ กับหนังสือกองโต แต่จิตใจกลับไม่พร้อม ไม่สงบพอที่จะทำงานเชิงความคิดได้ ทำให้เกิดความกังวลใจว่างานที่ทำจะไม่สำเร็จภายใต้กำหนดเวลา แต่ตลอด ๒-๓ สัปดาห์ที่ผ่านมา เวลา ๘ โมงโดยประมาณจะได้กลิ่นธูปแขกที่ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ เมื่อถูกลมพัดผ่านเข้ามาในห้อง ทำให้เข้าใจได้ว่าห้วงเวลานี้มีเพื่อนบ้านของเรากำลังไหว้พระ สวดมนต์อยู่ และแทบทุกครั้งที่พยายามสูดลมหายใจเข้าช้าๆ นานๆ ให้เต็มปอดเพื่อรับรู้ของกลิ่นธูป ร่างกายเริ่มรับรู้ถึงความเบาสบาย สมองเริ่มผ่อนคลาย คล้ายจะได้สวดมนต์ ทำภาวนาไปพร้อมๆ กับเพื่อนบ้านท่านนี้ จนเมื่อหมดกลิ่นธูปภาวะจิตใจก็เริ่มสงบ และพร้อมที่จะทำงานเชิงความคิดได้ดีขึ้น ขอบคุณเพื่อนบ้านที่แม้ไม่อาจรับรู้ได้ว่ามีอีกชีวิตที่เหมือนได้รับพลังใจจากการไหว้พระ สวดมนต์ในทุกๆ เช้าของเค้า ..

เขียน 29 Dec 2010 @ 09:11 () แก้ไข 29 Dec 2010 @ 10:05, ()


ความเห็น (0)