อนุทิน #73420

หัวหน้าคนใหม่จะมาพรุ่งนี้แล้ว เราต้องทำตัวให้หัวหน้า

สบายใจ ก็ง่ายๆ คือทำตัวเหมือนเดิม เพิ่มความกระตือ

รือร้นในการตอบสนอง งาน คน และตนเอง

เขียน:

ความเห็น (0)