อนุทิน 73420 - เสี่ยวิทย์

หัวหน้าคนใหม่จะมาพรุ่งนี้แล้ว เราต้องทำตัวให้หัวหน้า

สบายใจ ก็ง่ายๆ คือทำตัวเหมือนเดิม เพิ่มความกระตือ

รือร้นในการตอบสนอง งาน คน และตนเอง

เขียน 27 Dec 2010 @ 19:38 ()


ความเห็น (0)