อนุทิน 73420 - เสี่ยวิทย์

  ติดต่อ

หัวหน้าคนใหม่จะมาพรุ่งนี้แล้ว เราต้องทำตัวให้หัวหน้า

สบายใจ ก็ง่ายๆ คือทำตัวเหมือนเดิม เพิ่มความกระตือ

รือร้นในการตอบสนอง งาน คน และตนเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)