อนุทิน 73418 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประเมิน: คุณภาพ(+สำนึก) 1

Com in ทำไม?(บางที)คนเก่งจึงทำงาน(ราชการพลเรือน)ไม่เก่ง ?by บุษยมาศ

http://gotoknow.org/blog/bussayamas2554/416800

"..แต่ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล “การคัดเลือกที่ดีขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี” ถ้าประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ดีก็เลือกพนักงานให้ได้ดีไม่ได้ เพราะ..

ขอแสดงข้อคิดเห็นตามที่ได้พบมา (อาจโชคไม่ดีก็ได้ ที่เห็นแล้วไม่ศรัทธาระบบประเมินนัก)

การคัดเลือกที่ดีจะขึ้นอยู่กับ คุณภาพ (+สำนึก) ของคณะกรรมการการประเมินผลด้วย เพราะหลายครั้งที่เคยเห็นคือ หลักการดี นโยบายสวยหรู แต่พอปฏิบัติจริง ก็เอาตัวรอด ไม่กล้าประเมินตก หรือปรับปรุง  เพราะ..(มีต่อ)

เขียน 27 Dec 2010 @ 19:11 () แก้ไข 27 Dec 2010 @ 19:12, ()


ความเห็น (0)