อนุทิน 73407 - เทียนน้อย

24  -  30   กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน...

วันนี้ทำเกียรติบัตร...ผลการแข่งขันทักษะทกางคณิตศาสตร์...เมื่อวันที่  19  ที่ผ่านมา

ตอนบ่ายมีนัดกับกลุ่มครูอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม...เพื่อเติมเต็มเชื้อไฟในดวงใจ

ให้แก่กัน...ประชุมอีกครั้ง...เราจะเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ครั้งที่  4 เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน...

หลังจากที่เทียนน้อยไปเผาถ่านประสบความสำเร็จที่หมู่บ้าน...ตนเอง...สำเร็จ..โดย

ชวนแม่ชวนน้าชวนน้องสาวมาช่วยกันทำ...ปีใหม่กลับบ้านจะไปช่วยให้ความรู้พาพี่ที่

หมู่บ้านที่เขาสนใจ...เผาดูอีกสักครั้ง...ไม่ตัดไม้ทำลายป่า...ใช้กิ่งก้านสาขา...ของไม้..

ต่อไปจะพัฒนา...ให้น้ามีรายได้เพิ่มขึ้น...ลดต้นทุนในการผลิต...การทำนา...

ลดการใช้ปุ๋ยเคมี...ลองดูสักหลายๆตั้ง...^_^  สู้ๆค่ะ...

เขียน 27 Dec 2010 @ 11:24 ()


ความเห็น (0)