อนุทิน 73384 - พัชรินทร์ เกื้อสกุล

การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่สำเร็จนั้น ไม่ใช่...จะล้มเหลวเสมอไป........

.....วันหนึ่งเมื่อเราล้ม เราสามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้เสมอ

จงต่อสู้....อย่าไปท้อแท้กับสิ่งที่ยังมองไม่เห็น...  (บอกตนเองไว้เสมอ)

เขียน 26 Dec 2010 @ 10:42 ()


ความเห็น (0)