อนุทิน 73346 - อารีย์ ชูจิตต์

  ติดต่อ

วันนี้ไปศึกษาดูงานจังหวัดตรัง
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 60

ได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระคณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้

1. การทำโครงงานคณิตศาสตร์

2. การพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์

3. ผลงานครูและนักเรียน

4. งานหัตถกรรมนักเรียน

และอื่นๆ อีกมากมาย

  เขียน:  

ความเห็น (0)