อนุทิน 73330 - mee_pole

  ติดต่อ

อยู่แบบไม่มีตัวตน - สุขที่สงบ จริงๆ(1)

Com. in เช้าชามเย็นชาม by แม่พลอย

http://gotoknow.org/blog/mummyy2/416161

"..ก็ตั้งแต่เกิดมาเรามักถูกบ่มเพาะความเป็นตัวตนที่ต้อง “เหนือกว่า” คนอื่นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งให้ได้ หรือไม่ก็จะต้องเรียกหา “ความเสมอภาค” อยู่เสมอๆ ในวิถีชีวิตที่ดิ้นรนในสังคม “เพื่อ” อะไรต่อมิอะไรต่างๆนานา ..แล้ว “ความเป็น” ที่ยังไม่ถูกแปดเปื้อนด้วย “การปรุงแต่ง” ล่ะ แท้จริงเป็นเช่นไร"

จริงๆแล้วการอยู่ในสังคมที่ยังคงมีความวุ่นวาย และความต้องการที่เกินพอดี (กิน กาม เกียรติ) อยู่ได้ไม่ยาก โดยให้ทำใจ (จริงๆ) และอยู่แบบไม่มีตัวตน เราสามารถทำประโยชน์ที่ถูกทำนองคลองธรรมให้ใครก็ได้ ส่วนใหนของสังคมก็ได้ ทำอะไรที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมก็ได้ (มีต่อ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)