อนุทิน 73320 - ครูแมวคนงาม

วันนี้พยายามสอนให้นักเรียนมีงานผ่าน gotoknow จ๊ะ พบว่า
นักเรียนที่ประสบความสำเร็จ คือ

สราวุธ  ธนา่ศรี

พรทิพย์  โต๊ะเหม

ลีลารัตน์  เนียมรินทร์

ณัฐพร  บุญปลอด

สุนิสา  รักขพันธฺ์

อนุธิดา  สุขกรี

อินทิรา  ครรองวิธี

 

เขียน 24 Dec 2010 @ 10:04 ()


ความเห็น (0)