อนุทิน 73309 - กิตติ

  ติดต่อ

วันนี้24 ธันวาคม  2553 เดินทางไปดูงานศิลปะหัตถกรรมภาคใต้ที่จังหวัดตรังคณะครูโรงเรียนวัดโมคลานออกเดินทางกำหนดการดังนี้

07.oo น.  รถออกเดินทางจากโรงเรียนวัดโมคลาน

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)