อนุทิน #73309

วันนี้24 ธันวาคม  2553 เดินทางไปดูงานศิลปะหัตถกรรมภาคใต้ที่จังหวัดตรังคณะครูโรงเรียนวัดโมคลานออกเดินทางกำหนดการดังนี้

07.oo น.  รถออกเดินทางจากโรงเรียนวัดโมคลาน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)