อนุทิน 73294 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

  ติดต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานมิตรภาพบำบัด

(21-23ธันวาคม2553) 

 สปสช.เขต8 อุดรธานีจัดประชุมแก่สมาชิกในเขต8

งานนี้วันแรก มี อ.นพ.วราวุธ  สุรพฤกษ์ เป็นวิทยากร

วันที่2 ได้ฟังธรรมจากท่านพระอาจารย์ ปพนพัชร์  จิรธัมโม จากอโรคยศาลวัดคำประมง

และทีมวิทยากรจากรพ.สกลนคร นำโดยพี่โปร่ง นภัสวรรณพร้อมทีมงาน

 นับว่าทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจคำว่ามิตรภาพบำบัดดียิ่งขึ้นและเห็นรูปธรรมมากขึ้น

รพ.นค.มีตัวเอง น้องยองและอิ๊ดเข้าร่วมประชุม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)