อนุทิน 73289 - นาย เอกราช แก้วเขียว

ปลายปีนี้คงจะยุ่งเช่นเดิม กำลังเร่งการเก็บข้อมูลวิจัยสถาบันสหกิจศึกษา  ของศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เรื่อง " สถานภาพ กระบวนการ และ ศักยภาพในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ปีนี้ท่าน ดร.ทิพย์วัลย์ สุทิน กรุณารับเป็นหัวหน้าคณะทำงานและทีมงานที่เข้มแข็งทุกท่าน จะปิดเล่มประมาณ เดือนเมษายน ๒๕๔๔

เขียน 23 Dec 2010 @ 10:16 ()


ความเห็น (0)