อนุทิน 73288 - เสี่ยวิทย์

  ติดต่อ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน อ.คีรีรัฐนิคม ดำเนินการ

อบรมเสร็จแล้ว เมื่อ 22 ธันวาคม 53  หลังจากเลื่อนมาหลายครา จาก

ปัญหาสถานที่ไม่ว่าง น้ำท่วม ภาระกิจอื่นๆเฉพาะหน้า ..

  เขียน:  

ความเห็น (0)