อนุทิน #73272

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๓/๑๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

โรงเรียนกันทรารมณ์  เมื่อวันที่  ๑๐  ธันวาคม   ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.

การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น  เป็นประชาธิปไตย ดีนักแลฯ

เขียน:

ความเห็น (0)