อนุทิน 73272 - Somsook (สมสุข ลาสุนนท์)

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.๓/๑๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๓ 

โรงเรียนกันทรารมณ์  เมื่อวันที่  ๑๐  ธันวาคม   ๒๕๕๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น.

การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น  เป็นประชาธิปไตย ดีนักแลฯ

เขียน 22 Dec 2010 @ 13:43 ()


ความเห็น (0)