อนุทิน 73259 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow99]เพราะความยอมรับ การให้โอกาส เป็นสิ่งสำคัญ สำหรับมนุษย์เรา ... และเราต้องมั่นใจว่า ... ผู้ที่ได้รับโอกาสดีๆ ไปแล้ว เขาเหล่านั้นจะซาบซึ้งในคุณค่า ประโยชน์ ทั้งยังสร้างให้เขาได้เป็น ผู้ส่งต่อ โอกาสดีๆ หรือช่วยจุดประกาย รังสรรค์สิ่งดีๆ ต่อไป ...

Ico64
เขียน 22 Dec 2010 @ 11:44 ()


ความเห็น (0)