อนุทิน #73204

ปัญญาวันนี้เข้าไปพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นและดับไป  พิจารณาลงที่ความเป็นอนัตตาของรูปนาม เกิดดับ  เข้าไปพิจารณาความยึดมั่นที่เกิดขึ้นกับการเกิด ดับต่างๆ

เขียน:

ความเห็น (0)