ติดต่อ

อนุทิน #73138

วันนี้ เดินทางไปสอนวิชา English for Career1 ที่โรงเรียนบริหารธุรกิจ ราชบุรี พบว่านักศึกษาเดินทางมาถึงห้องสายกว่าที่ำกำหนด 9.00 น. นักศึกษาห้องอื่นเข้ามาั่นั่งเรียน เป็นห้องของ อ.โสรัตน์ รู้สึกว่าจะเดินขึ้นชั้นบนไม่ไหว (มั้ง)

ันัดเวลาใหม่ ไม่ให้เกิน 9.15 น. คือเข้าห้องก่อนเวลาที่กำหนด และพูดให้น้อยลง ตั้้งใจเรียนมากขึ้น

เล่าเรื่องนักศึกษากินยาฆ่าตัวตาย และนักศึกษาพยายามฆ่าตัวตายให้ฟัง เพราะ "คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น คนไม่ฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง"

หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจ  

  เขียน:  

ความเห็น (0)