อนุทิน 73138 - โสภณ เปียสนิท

วันนี้ เดินทางไปสอนวิชา English for Career1 ที่โรงเรียนบริหารธุรกิจ ราชบุรี พบว่านักศึกษาเดินทางมาถึงห้องสายกว่าที่ำกำหนด 9.00 น. นักศึกษาห้องอื่นเข้ามาั่นั่งเรียน เป็นห้องของ อ.โสรัตน์ รู้สึกว่าจะเดินขึ้นชั้นบนไม่ไหว (มั้ง)

ันัดเวลาใหม่ ไม่ให้เกิน 9.15 น. คือเข้าห้องก่อนเวลาที่กำหนด และพูดให้น้อยลง ตั้้งใจเรียนมากขึ้น

เล่าเรื่องนักศึกษากินยาฆ่าตัวตาย และนักศึกษาพยายามฆ่าตัวตายให้ฟัง เพราะ "คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น คนไม่ฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง"

หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจ  

เขียน 19 Dec 2010 @ 22:47 ()


ความเห็น (0)