อนุทิน 7313 - [email protected]

อาทิตย์นี้ติดตามข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโครงการทีวีกีฬา ก็ทำให้เป็นที่น่าตื่นเต้นที่วงการกีฬาในประเทศไทยจะมีสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอีกโครงการ ก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งถ้าหากมองตามที่โครงการว่าไว้ แต่ก็มีสิ่งที่นึกกังวลใจหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในการดำเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้รับบริการจากโครงการนี้ทราบอะไรบ้างว่าจะต้องติดตามชมสถานี/ทีวีกีฬานี้ได้อย่างไร ส่วนคนในวงการก็คงกังวลเกี่ยวกับแผนการดำเนินการ ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการโครงการ รวมถึงคณะกรรมการบริหาร รวมถึงบุคลากร มีมากน้อยแค่ไหน และโครงการนี้จะมีคุณค่าและยั่งยืนจริงหรือไม่ แต่ก็อยากเป็นกำลังใจให้กับโครงการนี้เพื่อที่วงการกีฬาจะได้พัฒนามาตรฐานการกีฬา สร้างสังคมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาของภูมิภาคซึ่งเป็นพื้นฐานและแหล่งผลิตนักกีฬาช้างเผือกป้อนให้กับกีฬาของชาติอย่างต่อเนื่องนั้น ควรให้ความใส่ใจและดูแลเกื้อหนุนอย่างจริงจังด้วยจะเป็นสิ่งที่ทำให้ความเสมอภาคทางการกีฬาเกิดขึ้น ภาคเอกชนจะได้กล้าเข้่ามาสนับสนุนกีฬาระดับภูมิภาคกันมากขึ้นกว่านี้ อย่างไรเสียก็จะเฝ้าติดตามและให้กำลังใจกับโครงการนี้ต่อไป

เขียน 23 May 2008 @ 11:21 ()


ความเห็น (0)