อนุทิน 73099 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๗๙. ปลายทางของระบบตลาดความเป็นเลิศและสินค้าความรู้แบบรวมศูนย์

ในปี ๒๕๕๓ รัฐบาลอังกฤษประกาศขึ้นค่าบำรุงการศึกษาซึ่งสูงอยู่แล้วเพิ่มขึ้นอีกเกือบ ๓ เท่าของระยะที่ผ่านมา ทำให้นักเรียนนักศึกษารวมตัวกันประท้วง แต่เป็นการประท้วงแบบก่อความวุ่นวาย อังกฤษเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมส่งออกการศึกษาและการท่องเที่ยวเฟื่องฟู แต่การตลาดและอุตสาหกรรมการศึกษา รวมทั้งการแข่งขันที่แยกส่วนออกจากสังคมของการศึกษา ทำให้มุ่งผลกำไรและส่งเสริมการศึกษาที่ทำรายได้ นักวิชาการและอาจารย์ไหลออกไปยังต่างประเทศ ยุบเลิกการศึกษาที่ไม่สร้างรายได้ ทำให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำ ต่อมาบทบาทต่อสังคมก็ตกต่ำ ปัญหาคุณภาพการศึกษาก่อนระดับมหาวิทยาลัยตกต่ำ ในส่วนที่ดีก็มุ่งแยกส่วนเพื่อเอาตัวรอด เหมือนกำลังเกิดในไทย การประท้วงของนักเรียน สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาประเทศแม่แบบก็สร้างพลเมืองที่ใส่ใจได้แต่ความเดือดร้อนจำเพาะของตน แต่สังคมไทยมักอ้างอิงยุโรป กับอเมริกา อุบัติการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ หากต่อไปจะเกิดตามเขาไปด้วยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก

เขียน 19 Dec 2010 @ 02:29 () แก้ไข 21 Dec 2010 @ 10:04, ()


ความเห็น (0)