อนุทิน 73082 - paul69

paul69
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรียนวันที่ 18 ธันวาคม 2553

อ.ดร. ชวนิดา สุวานิช

computer mutimedia คอมพิวเตอร์ สื่อ ผสม

 mutimedia ประกอบด้วย

1.text/ตัวหนังสื
2.ภาพ graphic
3.Animation/ภาพ/ข้อความ
4.vdo

ข้อความสื่อ ระดับประถมต้น ป.1-3 /28-30
ข้อความสื่อ ระดับป.4-6 / 24-26
ข้อความสื่อ ระดับ ม.1-3 / 20-22
ข้อความสื่อ ระดับม. 4-6 / 16-18

สารสนเทศ.คือสื่อ  electronic ที่ส่งมายังผู้รับสาร

ยุคของLearning 

d-Learning หรือ Distance- Learning การศึกษาทางไกล ส่งมาโดย ทางไปษณี ส่งเอกสาร เทป โทรทัศน์ วิทยุ

e-Learning หรือ electronic-Learning / electronic ที่ส่งมายังผู้รับสาร

m-Learning หรือ mobile-Learning การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่/เช่นการใช้internet
  บนโทรศัพท์หรืออื่นๆที่สามารพกพาได้

3G คือ การมองเห็นภาพ เสียง วีดีโอ
4G คือ การมองเห็นภาพ เสียง วีดีโอ กลิ่น

 

 

 


 

เขียน 18 Dec 2010 @ 14:21 ()


ความเห็น (0)