อนุทิน 73078 - ดร.ภิญโญ

ดร.ภิญโญ

วันก่อนคุยกับกลุ่ม AI สนามบอลกับตะโก

กลุ่มสานามบอลให้เป็นดูเรื่องรายได้ ต้องการเท่าไหร่ เพื่อพัฒนาตลาด ผู้ถือหุ้น Ok ws,

ตะโก ไปดูเรื่องจำนวนทราง

เขียน 18 Dec 2010 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)