อนุทิน #73078

วันก่อนคุยกับกลุ่ม AI สนามบอลกับตะโก

กลุ่มสานามบอลให้เป็นดูเรื่องรายได้ ต้องการเท่าไหร่ เพื่อพัฒนาตลาด ผู้ถือหุ้น Ok ws,

ตะโก ไปดูเรื่องจำนวนทราง

เขียน:

ความเห็น (0)