อนุทิน #73076

  ติดต่อ

กิจกรรมวันนี้ ได้แก่

1. เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีฯ รับค่าตอบแทน 1000 บาท

2. อบรม การใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL20

  เขียน:  

ความเห็น (0)