อนุทิน 73072 - โสภณ เปียสนิท

วันเสาร์ที่ 18 ธค.53 หลังจากนอนเกินเที่ยงคืนที่ผ่านมา เลยทำให้ตื่น 5.20 น. ช้ากว่ากำหนดเดิม ทำกิจวัตรตามปกติ เปิดทีวี ช่อง ที่มีพระนำนั่งสมาธิ นั่งนิ่งๆ ดูความคิดตัวเอง ฟังพระสอนไปด้วย จนสว่าง 7.00 น. เดินทางไปทำบุญสำนักสงฆ์เขาหินเทิน

ทำบุญเสร็จ ทานข้าววัด (ดีจัง)

รับงานร่างประวัติวัด เขียนเรื่องขออนุญาตสร้างวัดในเขตป่าสงวนให้วัดด้วย ทำบุญอีกแล้วดีจัง

เขียน 18 Dec 2010 @ 12:51 ()


ความเห็น (0)