อนุทิน 73072 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

วันเสาร์ที่ 18 ธค.53 หลังจากนอนเกินเที่ยงคืนที่ผ่านมา เลยทำให้ตื่น 5.20 น. ช้ากว่ากำหนดเดิม ทำกิจวัตรตามปกติ เปิดทีวี ช่อง ที่มีพระนำนั่งสมาธิ นั่งนิ่งๆ ดูความคิดตัวเอง ฟังพระสอนไปด้วย จนสว่าง 7.00 น. เดินทางไปทำบุญสำนักสงฆ์เขาหินเทิน

ทำบุญเสร็จ ทานข้าววัด (ดีจัง)

รับงานร่างประวัติวัด เขียนเรื่องขออนุญาตสร้างวัดในเขตป่าสงวนให้วัดด้วย ทำบุญอีกแล้วดีจัง

  เขียน:  

ความเห็น (0)