อนุทิน 73038 - ศรช.หนองหญ้าข้าวนก

ปฏิบัติงานที่ กศน.ตำบลกุดเค้า เรื่อง การกรอกข้อมูลรายบุคคล การนำคอมพิวเตอร์สู่ ศรช.หมู่บ้าน จัดทำข้อมูลคณะกรรมการ ศรช. และกิจกรรม เยาวชนพบกันหลังเรียน

เขียน 17 Dec 2010 @ 14:49 ()


ความเห็น (0)