อนุทิน 73038 - ศรช.หนองหญ้าข้าวนก

  ติดต่อ

ปฏิบัติงานที่ กศน.ตำบลกุดเค้า เรื่อง การกรอกข้อมูลรายบุคคล การนำคอมพิวเตอร์สู่ ศรช.หมู่บ้าน จัดทำข้อมูลคณะกรรมการ ศรช. และกิจกรรม เยาวชนพบกันหลังเรียน

  เขียน:  

ความเห็น (0)