อนุทิน #73038

ปฏิบัติงานที่ กศน.ตำบลกุดเค้า เรื่อง การกรอกข้อมูลรายบุคคล การนำคอมพิวเตอร์สู่ ศรช.หมู่บ้าน จัดทำข้อมูลคณะกรรมการ ศรช. และกิจกรรม เยาวชนพบกันหลังเรียน

เขียน:

ความเห็น (0)