อนุทิน #73031

วันนี้ออกเก็บแบบสำรวจประชากรรายบุคคลแต่เช้าและพักที่ กศน.ตำบลท่าศาลาและหายเหนี่อยคงไปเก็บต่ออีกทางติดเขตพระยืน่ค่ะ

เขียน:

ความเห็น (0)