อนุทิน 73000 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • ช่วงนี้ฉันกำลังสนุกกับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
    โดยใช้ Social  Media ในการจัดการเรียนการสอน  ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โรงเรียนละ ๖ คน  รวม ๑๓ โรงเรียน  ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๑๗ และ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๓
เขียน 16 Dec 2010 @ 15:34 () แก้ไข 16 Dec 2010 @ 16:09, ()


ความเห็น (0)