อนุทิน 73000 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ช่วงนี้ฉันกำลังสนุกกับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
    โดยใช้ Social  Media ในการจัดการเรียนการสอน  ที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โรงเรียนละ ๖ คน  รวม ๑๓ โรงเรียน  ระหว่างวันที่  ๑๖ - ๑๗ และ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๕๓
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)