อนุทิน 72990 - พ. สนามชน

    สิ่งที่รักสักวันนั้นคงจาก       สิ่งที่ยากสักวันนั้นคงง่าย

    สิ่งรักมั่นสักวันคงเสื่อมคลาย สิ่งที่คล้ายยังมีแปลกแตกต่างกัน

เขียน 16 Dec 2010 @ 11:48 ()


ความเห็น (0)