อนุทิน 72985 - 4S

4S

  อบรม ICT สำหรับผู้บริหาร สพป.อบ.๕ (๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓)  ได้รับความรู้ และทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดียิ่ง 

  

เขียน 16 Dec 2010 @ 11:17 ()


ความเห็น (0)