อนุทิน #72965

มาอบรมคอมพิวเตอร์วันนี้ทำให้คิดถึงคนยากจน  คนด้อยโอกาส  คิดถึงปัญหาสังคมที่เต็มไปด้วยการทุจริตโกงกิน ไม่เกรงกลัวกฎ ไม่กลัวบาป อยากเป็นครูก็ต้องใช้เงิน อนาคตเยาวชนของชาติจะเป็นอย่างไร ช่วยตอบและแก้ปัญหาโจทย์นี้ช่วยที

เขียน:

ความเห็น (0)