อนุทิน 72951 - suthalinee ooy kumsuk

  ติดต่อ

โรงเรียนของเรา  มีชื่อว่า  โรงเรียนบ้านยางกลาง  ตั้งอยู่หมู่ที่   1 ตำบลยาง  อำเภอนำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  34260  มีครู  6  คน  นักเรียน 105  คน นักการภารโรง  1  คนคำขวัญมีว่า   เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม  นำสังคมพัฒนา

  เขียน:  

ความเห็น (0)