อนุทิน 72951 - suthalinee ooy kumsuk

โรงเรียนของเรา  มีชื่อว่า  โรงเรียนบ้านยางกลาง  ตั้งอยู่หมู่ที่   1 ตำบลยาง  อำเภอนำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  34260  มีครู  6  คน  นักเรียน 105  คน นักการภารโรง  1  คนคำขวัญมีว่า   เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม  นำสังคมพัฒนา

เขียน 16 Dec 2010 @ 11:10 ()


ความเห็น (0)