อนุทิน 72947 - ข้าวฟ่าง

  ติดต่อ

มาอบรมการใช้web ต่างๆสำหรับผ้บริหาร วันที่ 15-17 ธันวาคม 2553  ณ ห้องโสต2 โรงเรียนเดชอุดม  วิทยากรทุกคนมีความร้ความสามารถ  ผ้เข้าอบรมสามารถนำความร้ไปใช้ได้ประโยชน์มาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)