อนุทิน #72936

การศึกษาไม่จำเป็นจะต้องวางกรอบและดำเนินการตอบกรอบที่กำหนดเท่านั้น  แต่ควรจะศึกษาออกนอกกรอบ  แต่ต้องให้เหมาะสมกับผู้เรียนและก่อให้เกิดประโยขน์อย่างแท้จริง

เขียน:

ความเห็น (0)