อนุทิน 72936 - หมอก เมขลา

การศึกษาไม่จำเป็นจะต้องวางกรอบและดำเนินการตอบกรอบที่กำหนดเท่านั้น  แต่ควรจะศึกษาออกนอกกรอบ  แต่ต้องให้เหมาะสมกับผู้เรียนและก่อให้เกิดประโยขน์อย่างแท้จริง

เขียน 16 Dec 2010 @ 11:09 ()


ความเห็น (0)