อนุทิน 72903 - ทองหยอด

วันนี้ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม โดยคุณปรีดา ศิริรังษี และเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนหนังสือราชการ โดยคุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ผุ้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เขียน 15 Dec 2010 @ 22:35 ()


ความเห็น (0)