อนุทิน 72903 - ทองหยอด

  ติดต่อ

วันนี้ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม โดยคุณปรีดา ศิริรังษี และเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนหนังสือราชการ โดยคุณเฉลิมเกียรติ ณ ปั่น ผุ้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย

  เขียน:  

ความเห็น (0)