อนุทิน 72807 - แสงแห่งความดี...

[วาทะคนgotoknow94]คนเรานั้น เกิดมาสร้างและสั่งสมสิ่งต่างๆทางวัตถุเงินทองมากมาย แต่เป็นประโยชน์ก็แต่เพียงตนเอง ตายไปก็สูญเปล่า จะไปมีความหมายอะไร ในขณะที่บางคนเหมือนเป็นชีวิตเล็กๆ ไม่มั่งมีมากมายทางวัตถุเงินทอง ทว่า มีความดีงามและมีพลังชีวิต ที่ให้ความบันดาลใจและได้ความงดงามของชีวิต แก่คนรอบข้าง แค่นี้ก็เป็นความหมายและคุณค่าแห่งชีวิตที่ซื้อหาไม่ได้เลย

Ico64
เขียน 13 Dec 2010 @ 15:20 () แก้ไข 13 Dec 2010 @ 15:20, ()


ความเห็น (0)