ติดต่อ

อนุทิน #72806

สัญชาตญาณ ปัญญา มโนธรรม

สัตว์ใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิต แต่คนต้องใช้ปัญญาและมโนธรรมในการดำเนินชีวิตจึงจะอยู่อย่างเป็นสุข เหนือทุกข์

  เขียน:  

ความเห็น (0)