อนุทิน 72806 - mee_pole

mee_pole

สัญชาตญาณ ปัญญา มโนธรรม

สัตว์ใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิต แต่คนต้องใช้ปัญญาและมโนธรรมในการดำเนินชีวิตจึงจะอยู่อย่างเป็นสุข เหนือทุกข์

เขียน 13 Dec 2010 @ 14:44 ()


ความเห็น (0)