อนุทิน #72806

สัญชาตญาณ ปัญญา มโนธรรม

สัตว์ใช้สัญชาตญาณในการดำเนินชีวิต แต่คนต้องใช้ปัญญาและมโนธรรมในการดำเนินชีวิตจึงจะอยู่อย่างเป็นสุข เหนือทุกข์

เขียน:

ความเห็น (0)