อนุทิน 72782 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำสอนของพระพุทธเจ้า มีมากมายถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้อย่างละเอียดในพระไตรปิฏก แต่ถ้าหากจะเอาแบบย่อ ให้เข้าใจง่ายหรือสะดวกแก่การนำมาปฏิบัติ มีเพียง ๓ ประการเท่านั้น บางท่านเรียกว่า หัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ หนึ่ง ไม่ทำความชั่ว สอง ทำความดี สาม ทำจิตใจให้ผ่องใส

ไม่ทำชั่วนั้นต้องทุกทาง ไม่ว่าจะเป็น กาย วาจา และใจ บางคนว่า ไม่ทำชั่วอย่างเดียวน่าจะพอ หมายความว่า ไม่ทำชั่ว ก็เป็นคนดีแล้วนี่นา จะเอาอะไรกันอีก ความจริงไม่เลย ไม่ประพฤติชั่วเท่านั้นไม่พอ ต้องทำดีด้วย ไม่เช่นนั้นคนบ้า คนไบ้ หรือ คนเป็นอัมพาตก็เป็นคนดีกันหมดสิ อธิบายอย่างนี้จึงถูกต้องและชัดเจนมาก แม้เข้าเกณฑ์ไปสองข้อเล้ว หลายคนอาจจะว่าพอ แต่ความจริงยัง การทำใจให่บริสุทธิ์สำคัญมาก จะไม่นำพาเลยกระนั้นหรือ ไม่ได้แน่...นี่แหละครับ เขาถึงพูดกันว่า คนดี ต้องงามพร้อมทั้งกายและใจ

เขียน 12 Dec 2010 @ 16:42 ()


ความเห็น (0)