อนุทิน 72774 - บันทึกของอานนท์

11 ธค53

ความเข้าใจ ระดับความเข้าใจของคนแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน

ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ แวดล้อม สังคม

และระดับความมีคุณธรรมในใจของบุคคลนั้นๆ

ทั้งหมดก็ไม่สามารถวัดได้ว่าใครมีระดับของสิ่งต่างๆ มากน้อยเท่าไร

ความคิดความเข้าใจของบุคคลจึงต่างกันไป แต่ความต่างนั้น

จะยังไม่เป็นผลดี-ร้ายกับใคร

ตราบที่ความคิดนั้นยังไมถูกกระทำออกมาให้เป็นผล

แต่...สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นั้น

ไม่มีใครผู้ใด จะไปยับยั้งการดำเนินไปตามกฏแห่งธรรมชาติ

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้แน่นอน

ทุกชีวิตต้องพบกับความทุกข์

ทุกสิ่งที่กล่าวเป็นสิ่งไม่ตัวตน เป็นไปตามรูปนามที่คิดที่เห็น

...................

เขียน 11 Dec 2010 @ 23:21 ()


ความเห็น (0)