อนุทิน #72751

วันนี้

  • หยอดเมล็ดกะเพรา แปลงปลูก ผสมปุ๋ยอินทรีย์  และดินขุยไส้เดือน 1:2
  • ปลูกหอมเป ใน ดินทาม จากไร่ ผสมดินขุยไส้เดือน 2:1
เขียน:

ความเห็น (0)