อนุทิน 72744 - ยูมิ

  ติดต่อ

ได้มาชมหลายอารมณ์ชมชื่นจิต

นำชีวิตพิชิตธรรมจำเริญหนา

ชมดอกไม้หลายหลากสีมีชีวา

งดงามตาพางามใจให้ได้ยล...

  เขียน:  

ความเห็น (0)