อนุทิน 72713 - โสภณ เปียสนิท

วันอังคาร ที่ 7 ธค.53 เช้าสอนวิชา English for Career1 แก่นักศึกษา กจอ. และบ่าย 14.30-15.00 น. เดินทางไปสอนออกอากาศทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวังไกลกังวล วิชา Business English ตอนเย็นคุณประไพแจ้งว่า หลวงพ่อที่สำนักสงฆ์เขาหินเทิน เรียกหาเพื่อขอคำปรึกษาด้านเอกสาร เพื่อขอคำรับรองว่าทางสำนักสงฆ์ดำเนินการตามแนวทางของการเช่าพื้นที่ของกรมป่่าไม้

วันพุธที่ 8 ธค. 53 เช้าจัดทำเอกสารเตรียมการสอนออกอากาศทางไกล บ่ายสอนวิชา english for career1 และบ่าย 4 โมงเดินทางไปเขาหินเทิน รับงานจากหลวงพ่อมาช่วยทำ 

เขียน 08 Dec 2010 @ 20:55 ()


ความเห็น (0)