อนุทิน 72708 - กศน.ตำบลนาข่า

วันนี้เวลาประมาณ 09.00 น. ข้าพเจ้าและครูโยได้ลงพื้นที่ในตำบลนาข่าทั้ง 17 หมู่บ้านเพื่อดำเนินการประสานงานสำรวจประชากร และเวลาประมาณ บ่าย 3 โมงก็ได้เข้ามาที่สำนักงาน กศน.มัญจาคีรีเพื่อมาเอาโปรแกรมบันทึกการสำรวจประชากร

เขียน 08 Dec 2010 @ 16:01 ()


ความเห็น (0)