อนุทิน #72696

| อนุทิน ... ๑๓๔๙ |

บันทึกหลังการเดินทางไปเที่ยวชม "อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่"

บันทึก "ภาพวาดพระราชกรณียกิจของในหลวง" ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ( ๑ )

เรียนเชิญ ... เข้าชมและฝากรอยใจแห่งความจงรักภักดีนะครับ ;)

เขียน:

ความเห็น (0)