อนุทิน 72692 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 4/2554 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระยะที่ 1ระหว่างวันที่ 1-12ธันวาคม 2554 ได้ความรู้มากมาย อบรมตั้งแต่ 6 โมงเช้าจนถึง 4 ทุ่ม เข้มจริงๆ

เขียน 07 Dec 2010 @ 19:40 ()


ความเห็น (0)