อนุทิน 72691 - เสี่ยวิทย์

  ติดต่อ

คำสั่งย้ายออกแล้ว  หาอย่างไรก็ไร้ชื่อ   ชำนาญวิทย์

สงสัยต้องเอาชำนาญการที่คีรีรัฐนิคเสียแล้ว  พร้อมนี้

ก็ได้พี่เทพ าเป็นหัวเรือใหญ่ของคีรีรัฐนิคม ด้วย  ถือ

ว่าชดเชยกันไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)