อนุทิน #72658

เดี๋ยวนี้  คนเรา..ยึดติดกับเวลา

  หากผิดเวลา .....ก็..ทำให้ผิด..งานพลาด..และ...พาลไปทั่ว

ความรุ่มร้อน  ความเครียด ปีศาจจะเข้ามาสิงเราโดยไม่รู้ตัว

เราควรใช้เวลาอันมีเท่าๆกันให้เกิดประโยชน์และมีสติ ภายใต้จิตที่มีคุณธรรม 

เขียน:

ความเห็น (0)