อนุทิน 72647 - ราชิต สุพร

ครูคือตัวแปรสำคัญที่สุดที่จะปรับเปลี่ยนวิถีความคิดของเด็กน้อย ถ้าครู 1 คน เครียด เด็กนักเรียนในห้องอีก 30 คน ก็เครียดตาม แต่ถ้าครู 1 คน ยิ้มเริ่งร่ามีความสุข เด็กนักเรียนอีก 30 คน ก็จะสุขใจตามคุณครู..

เขียน 06 Dec 2010 @ 09:40 ()


ความเห็น (0)