อนุทิน 72645 - mee_pole

mee_pole
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง

(ต่อ) นอกเหนือสิ่งอื่นใดที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในความเสียสละ ความเมตตา ให้ความรักแบบพ่อกับลูกต่อพสกนิกรของพระองค์แล้ว เชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ประสงค์จากเรา คงจะต้องการให้พวกเราเป็นคนดี และเสียสละโดยการทำหน้าที่อย่างถูกต้องเพื่อสังคมของเราเอง หากเราแต่ละคนสำนึกหน้าที่ตรงนี้ นั่นคือสิ่งที่แสดงถึงความรักต่อพระองค์ท่านอย่างแท้จริง

ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เปนกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ

พระราโชวาทแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "

เขียน 06 Dec 2010 @ 09:04 ()


ความเห็น (0)